Trendy 2018

Moderní trendy v anorganických technologiích

21. – 23. 5. 2018

Banská Štiavnica,
Salamandra Hotel****, Slovensko
https://www.salamandra.sk

Pořádá Oddelenie anorganickej technológie,
ÚACHTM,
FCHPT STU Bartislava

Trendy 2018 - Moderní trendy v anorganických technologiíc

Předběžný program

Pondělí

21.5.2018
 • poledne - sraz účastníků v Bratislavě
 • oběd
 • přesun autobusem do hotelu Salamandra
 • příjezd do hotelu v podvečerních hodinách
 • registrace
 • zahájení konference
 • večeře, neformální diskuze

Úterý

22.5.2018
 • 9:00-11:30 přednášky vedoucích ústavů
 • oběd
 • výlet do Banskej Štiavnicve, návštěva dolů
 • večer posterová sekce s rautovou večeří
 • volná diskuze k posterům

Středa

23.5.2018
 • po snídani odjezd z hotelu
 • návštěva hlinikárny Slovalco a.s., Žiar nad Hronom
 • oběd
 • odjezd do Bratislavy
 • odjezd účastníků

Registrace

Jednotný registrační poplatek činí € 180. Registrační poplatek nezahrnuje cenu ubytování a dopravu.

Zájem o účast prokážete vyplnění přihlášky v registračním systému. Bude Vám vytvořen účet a e- mailem zaslán přístupový kód. Prostřednictvím uživatelského účtu si přihlásíte příspěvek, objednáte ubytování a provedete závaznou registraci (registrace bude přístupná od 1.2.2018).

Po vyplnění registračního formuláře, resp. rezervaci ubytování, budete vyzváni k uhrazení registračního, resp. ubytovacího poplatku.

Odborné příspěvky

Odborné příspěvky budou prezentovány formou posterů. Příspěvky vedoucích ústavů budou mít formu přednášky.

Plné texty (extended abstracts) příspěvků budou požadovány v elektronické podobě. Zasílejte je opět prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

Přihlásit příspěvek je možné do 20. 2. 2018. Do 15.3.2018 budou autoři vyrozuměni o přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu konference.

Podrobné instrukce autorům a template rozšířeného abstraktu naleznete zde.

Salamandra Hotel****

Ubytování

Ubytování účastníků je zajištěno v Salamandra Hotel****.

Typy a ceny pokojů:

jednolůžkový - 4 pokoje - 99 € / noc
dvoulůžkový - 18 pokojů - 109 € / noc

Ubytování si rezervujete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

Rezervace bude přístupná od 20.1.2018.

Do 20.4.2018 lze objednávku ubytování zrušit bez stornopoplatku.

Kontakt

e-mail: info@concrea.cz
tel.: +420 774 700 407

e-mail: jan.hives@stuba.sk
tel.: +421 259 325 468

Vědecký výbor

 • Prof. Ing. J. Híveš, CSc. (STU Bratislava)
 • Prof. Dr. Ing. K. Bouzek (VŠCHT Praha)
 • Prof. Ing. Dr. Josef Krýsa (VŠCHT Praha)
 • Prof. Ing. Petra Šulcová, PhD. (Univerzita Pardubice)

Organizační výbor

 • Ing. Darina Bouzková (CONCREA, s.r.o.)
 • Ing. Jana Jurišová, PhD. (STU Bratislava)

Sponzoři